จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจัดแถลงข่าว”เปิดเมืองนครนายกหลังโควิด19 ต้อนรับนักท่องเที่ยว เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่หลากหลายในจังหวัดนครนายก

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจัดแถลงข่าว”เปิดเมืองนครนายกหลังโควิด19 ต้อนรับนักท่องเที่ยว เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่หลากหลายในจังหวัดนครนายก 29 มิถุนายน 2563
ที่ห้องประชุมนางรอง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในหัวข้อเรื่อง “เปิดเมืองนครนายก หลังโควิ19 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครนายก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก และชมรมล่องแก่งและผจญภัยนครนายก โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 ทำให้การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องยุติการดำเนินงาน และอยู่กับบ้านตามประกาศของรัฐบาลและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ถึงแม้ทางราชการจะจ่ายค่าเยี่ยวยาให้ก็ตาม ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้ากัน จนกระทั่งรัฐบาลและจังหวัดต่างๆ ปลดล๊อคผ่อนคลาย ให้ผู้ประกอบการ ได้เปิดกิจการ สถานศึกษาเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตามจังหวัดนครนายก ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆทั้ง 4 อำเภอได้ทุกวัน มีบางแห่งยังไม่เปิดทำการ บางแห่งก็เปิดทำการแต่ต้องปฏิบัติตนตามประกาศของรัฐบาลและจังหวัดอย่างเคร่งครัด การแถลงข่าวในครั้งนี้ถือเป็นการแถลงข่าวเปิดเมืองนครนายก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าออกได้ตามปกติ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวต้องปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย ก็ต้องทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการท่องเที่นวอย่างมีความสุขตลอดไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน