สำนักงานพัฒน์จัดสอบคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานให้แรงงานใหม่

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่แรงงานใหม่ เพื่อให้มีองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกอบรม 560 ชั่วโมง ฝึกในสถานประกอบกิจการ 280 ชั่วโมง

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกอบรม 280 ชั่วโมง ฝึกในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกอบรม 280 ชั่วโมง ฝึกในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง และสาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น ฝึกอบรม 320 ชั่วโมง ฝึกในสถานประกอบกิจการ 140 ชั่วโมง

โดยมีนายวสันต์  พื้นผา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้ในภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรม  ทั้งนี้ มีผู้สมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมทั้งสิ้น 59 คน ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 41 คน ประกอบด้วย สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 1 คน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คน สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 9 คน และสาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น จำนวน 22 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวต้อนรับโดยนายศักดิ์ศรี  เส้งเตง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน เพื่อให้สำเร็จการฝึกอบรมและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

///////////////////////////////////