สับปะรดราคาตก สาเหตุโรงงานผลิตขาดแรงงานพม่า **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 27 พ.ย.63 นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องราคาสับปะรดที่ตกต่ำเหลือเฉลี่ยผลละ 6 บาท เนื่องจากโรงงานสับปะรด ลดกำลังการผลิตลงมาครึ่งหนึ่ง สาเหตุหลักโรงงานขาดแคลนแรงงาน เพราะชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศและกลับเข้ามาไม่ได้เนื่องจากปัญหา Covid 19 นอกจากนี้ แผงสับปะรดก็ลดการรับซื้อ หรือซื้อน้อยลง ทำให้เกษตรกรขายสับประรดได้น้อย บางทีขายสับปะรดไม่ได้ และถูกกดราคาเหลือกิโลกรมละ 4 บาทเท่านั้น

นายชาตรี  กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานจัดประชุมผู้ประกอบการโรงงานสับปะรดกับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศุลกากรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจทางเกษตร สรรพาสามิตจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งได้เตรียมจัดประชุมในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อหาแนวทางและมาตรการได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด

////////////////