ประจวบจัดกิจกรรมรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญ “ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร”(คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 9 ธ.ค.63 ที่อนุสรณ์สถานวีรชนลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา งานวันสดุดีวีรชน ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละ ของลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ร่วมกับทหารกองบินน้อยที่ 5 ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และเหล่าลูกเสือ ยุวกาชาด จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียง

ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2460 เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายเยื้อนและนางเปล่ง ศิริเสถียร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2483 ขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นได้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสังกัดกองลูกเสือโรงเรียนประจำจังหวัด อันดับหมายเลขทะเบียน 592 จากการยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวของกองทัพญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์สู้รบครั้งนั้น เกิดการสูญเสียทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น และหนึ่งในนั้นคือ ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร

จากการต่อสู้อย่างดุเดือดและยาวนาน ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร พร้อมด้วย ลูกเสือตรีบุญเลื่อน เจริญพงษ์ ลูกเสือตรีทองปลิว  จิตต์การุณย์ และลูกเสือตรีละมูล ช่วงชู  เห็นว่าทหารกองบินน้อยที่ 5 ได้ต่อสู้กับข้าศึกอย่างหนักไม่ได้รับอาหาร น้ำและกระสุนปืน กำลังหมดขาดการส่งกำลังบำรุง จึงได้ชักชวนกันลำเลียงกระสุนปืน อาหารและน้ำ ฝ่าแนวรบส่งให้ทหารในแนวรบโดยไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆ ในที่สุดลูกเสือตรีบุญยิ่งได้ถูกกระสุนปืนเสียชีวิตในสนามรบเมื่อวันที่  9 ธ.ค.2484 จากวีรกรรมอันห้าวหาญในการเสี่ยงตายร่วมกับทหารโดยมิได้หวาดหวั่นต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น ทางราชการได้พิจารณาเห็นคุณงามความดี จึงได้ขอพระราชทานยศให้เป็น ลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร และจารึกชื่อไว้ ณ อนุสรณ์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 ที่กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

//////////////////////////////////.////////////////