ประจวบ-จัดแสดงแสง สี เสียง เชิดชูวีรกรรมขุนรองปลัดชูและชาวบ้าน 400 นักรบ ปลุกกระแสความรักชาติ หวงแหนแผ่นดินเกิด (คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

ที่อนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชูและนักรบ 400  บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านทุ่งมะเม่า หน้าหาดหว้าขาว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง เชิดชูวีรกรรม ขุนรองปลัดชูและชาวบ้าน 400 นักรบ ครั้งที่ 1 โดยมี นายนคร ศรีสุทานันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย กล่าวรายงาน และมี พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 สำนักปฏิบัติ ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และอดีตรองผู้ว่าฯจ.ประจวบฯ นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเพ็ญพุธประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ปริษา ใจเสงี่ยม ประธานกลุ่มผู้ศรัทธาขุนรองปลัดชู น.ส.อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ประจวบฯ นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกลุ่มผู้ศรัทธาท่านขุนรองปลัดชูจังหวัดประจวบฯ ทีมงานกองโจรลูกพระองค์ดำ ลูกหลานแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ คณะลูกศิษย์วัดสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม

ซึ่ง ได้ทำการแสดง แสง สี เสียง บทละครอิงประวัติศาสตร์ สี่ร้อยนักรบแห่งแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ตำนานขุนรองปลัดชู โดยใช้นักแสดงเป็นทีมงานกองโจรพระองค์ดำ ลูกหลานแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และทีมนักแสดงจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ทหารอากาศกองบิน 5 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบฯและวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบฯ นักเรียนจากโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา โรงเรียนบ้านคั่นกระได และโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเสียสละและมีความจงรักภักดีต่อชาติและแผ่นดินเกิด ท่ามกลางกระแสและแนวความคิดที่เห็นต่างในสังคมไทยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ อีกทั้ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณความดีของขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อย กองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ลงมาช่วยต้านทัพพม่าในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ  และเพื่อร่วมกันผลักดันและจัดสร้างอนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชู และชาวบ้านสี่ร้อย บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านทุ่งมะเม่า ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวจังหวัดอ่างทอง และอีกหลายจังหวัดที่มีความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ เรื่องขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อย กองอาทมาต  อีกด้วย

ทั้งนี้ในบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขุนรองปลัดชูและกองอาทมาต นั้น ขุนรองปลัดชู อดีตเป็นครูดาบที่มีฝีมือในเมืองวิเศษไชยชาญ มีลูกศิษย์มากมาย ได้รับการแต่งตั้งในเมืองวิเศษไชยชาญตำแหน่ง ปลัดเมือง ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นามว่า “ขุนรองปลัดชู” ต่อมามีการตั้งอาสาสมัครกองอาทมาตได้ 400 คน นำกำลังเข้าสมทบกับกองทัพของพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อสกัดกองทัพพม่าที่นำโดยเจ้ามังระราชบุตร และมังฆ้องนรธา ที่เข้าตีแขวงเมืองตะนาวศรีแตก ทัพดังกล่าวได้ข้ามช่องแคบด่านสิงขรมุ่งสู่เมืองกุยบุรี เดินตามชายฝั่งทะเลเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา ขุนรองปลัดชู พร้อมกองอาทมาต ได้ตั้งทัพอยู่ที่อ่าวหว้าขาว ซึ่งเป็นจุดแคบสุดในภูมิประเทศที่ได้เปรียบ ปัจจุบันคือตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปะทะกับกองทัพพม่าซึ่งมีกำลังราว 8,000 คน สู้รบกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่จำนวนที่น้อยกว่า10 เท่า และไม่ได้รับกำลังเสริมจากทัพของพระยารัตนาธิเบศร์ กองอาทมาตจึงเสียเปรียบเพราะความอ่อนล้า และถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ฆ่าฟันจนเสียชีวิตทั้งหมด กองทัพพม่าจึงผ่านเมืองกุยบุรีเข้าไปถึงยังกรุงศรีอยุธยาโดยง่ายดาย ทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาโดยง่าย ดังกล่าว วีรกรรมขุนรองปลัดชู จึงถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เพื่อจูงใจให้เกิดความรักชาติ อีกทั้งเตรียมที่จะจัดตั้งอนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชู บริเวณหาดหว้าขาว ในเร็วๆนี้

//////////////////////////////////