“วราวุธ” ส่ง “ยุทธพล” เปิดจุดบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปีใหม่ที่เพชรบุรี **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 30 ธันวาคม ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นตัวแทน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการฯโดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

สำหรับหน่วยบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็น 1 ในของขวัญ 13 อย่างให้กับประชาชนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา โดยมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 พร้อมจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล บนถนนสายหลักและสายรอง เช่นบริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลและตั้งศูนย์บริการอากาศยานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

ในส่วนของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรีได้ตั้งจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาล รวม 41 จุด ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จำนวน 25 จุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี จำนวน 9 จุด สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) จำนวน 6 จุด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 จุด โดยได้รับความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอล์ถูมือ จำนวน 300 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 4,000 ขวด จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี อีกด้วย

///////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน