ประจวบคีรีขันธ์-รพ.บางสะพานพร้อมรับมอบงานงวดสุดท้ายอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น หลังสร้างนานเกือบ 5 ปี

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายแพทย์ เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีปัญหาการก่อสร้าง อาคาร 5 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วงเงิน 165.7 ล้านบาท ล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนภายในอาคาร ส่งผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 จากเดิมกำหนดเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 ต่อมามีการอนุมัติการแก้ไขแบบและมีการขยายระยะเวลาสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ ล่าสุดยืนยันว่าผู้รับเหมากำหนดส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายภายในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากหมดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แต่มีการขอขยายเวลา จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จากนั้นจะมีการปรับปรุงระบบภายในอาคาร และกำหนดเปิดบริการได้ไม่เกินเดือนกันยายน 2564 หลังจากนั้นโรงพยาบาลจะมีศักยภาพรองรับบริการด้านการแพทย์ในอนาคตในระยะ 10-15 ปี

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบางสะพาน กล่าวว่า สำหรับอาคาร 5 ชั้นเดิมสิ้นสุดสัญญจ้างวันที่ 5 ตุลาคม 2562 มีระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน แต่ที่ผ่านมาสาเหตุที่ล่าช้าไม่ใช่ปัญหาการทุจริต หลังมีการเปลี่ยนแปลงห้องผ่าตัดจากเดิม 4 ห้อง เพิ่มเป็น 6 ห้อง ส่วนห้องคลอดได้เพิ่มจำนวนเตียงให้รับบริการเพิ่มขึ้น เพิ่มงานระบบท่อภายในเพื่อรองรับการใช้งาน ขณะที่การก่อสร้างตามแบบแปลนเดิม อาจใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ หลังจากโรงพยาบาลบางแห่งที่ใช้แบบแปลนเดียวกัน เมื่อสร้างเสร็จต้องทุบรื้อเพื่อปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับงานบริการด้านการแพทย์

“ ขณะนี้โรงพยาบาลยังมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น ใช้งบประมาณ 86 ล้านบาท คาดว่าภายใน 3 – 5 ปี โรงพยาบาลบางสะพานจะได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กที่มีศัยภาพสูง หรือ เอ็ม 1 ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงและมีแพทย์เฉพาะทางสำหรับบริการผู้ป่วยทั้งใน อ.บางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใช้งบ 23 ล้านบาท หลังจากมีปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาให้มีมาตรฐาน และในระยะยาวโรงพยาบาลบางสะพานจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา หลังจากกรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไทรทอง ที่ ต.ทองมงคล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และ มีการขุดคลองลัดเพื่อระบายน้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีลงทะเลได้รวดเร็วกว่าในอดีต “นายประมวล กล่าว

////////////////////////////////