ประจวบคีรีขันธ์-เจอวิกฤตภัยแล้งประปาบางสะพานแจ้งประกาศจ่ายน้ำวันละ 2 ช่วง

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 3 มีนาคม นายศิริชัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการการประปาส่าวนภูมิภาค สาขา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งประกาศฉบับที่ 2 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบขาดแคลน ไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา การประปาฯจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำทุกพื้นที่ และเริ่มจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาในวันที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไปบริเวณชุมชนเกาะยายฉิมถึงสำนักงานขนส่งบางสะพาน โดยช่วงแรกจะจ่ายน้ำเวลา 05.00 -09.00 น. ช่างที่ 2 จ่ายน้ำเวลา 16.00 – 20.00 น. และขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

/////////////////////////////////////////////