ชาวเบตงยินดีต้อนรับนายอำเภอเบตงคนใหม่ **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มี.ค. 64  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา  นายอำเภอเบตงคนใหม่ ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอเบตง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าทีในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกในการทำงานในพื้นที่อำเภอเบตง จากนั้น นายอำเภอเบตงคนใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ที่ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเบตง

โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเบตงนั้น นายเอก   ยังอภัย ณ สงขลา  ได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

และนายอำเภอเบตงคนใหม่ ได้กล่าวกับประชาชนคนเบตงว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาอำเภอเบตง จะดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเบตง ตลอดจนยินดีและพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนชาวอำเภอเบตงในทุกเรื่อง 

///////////////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา รายงาน