ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจวบฯหนุนจัดงานสงกรานต์กระตุ้นเศรษฐกิจ

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 7 มีนาคม นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์  วัฒนธรรม  จ.ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า  เบื้องต้นนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงฯผ่อนปรนให้มีการจัดงานประเพณีในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยอย่างแน่นอน  คาดว่าแต่ละจังหวัดอาจมีมาตรการ รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะต้องหารือร่วมกับกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมป้องกันการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก แต่อาจจะมีเพียงการสรงน้ำพระ   การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกลุ่มย่อย  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจากประเพณีดั้งเดิม  คงไม่มีการจัดอุโมงค์โฟมหรือเล่นสาดน้ำในที่สาธารณะเหมือนในอดีต  ขณะที่การจัดกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.)ทุกแห่ง หากมีการนำมวลชนเข้าร่วมจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกันการจัดกิจกรรมในสงกรานต์  อาจจะจัดในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณี  แต่ต้องยอมรับว่าจะไม่คึกคักเหมือนเดิม  ซึ่งดีกว่าปล่อยให้เงียบหรือไร้สีสัน   โดยเฉพาะการจัดในช่วงซัมเมอร์ในเมืองท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน  จะทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าจองห้องพักมากกว่า  20 -30 % เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม และธุรกิจบริการที่มีโปรโมชั่นหลากหลาย  คาดว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหัวหินเพิ่มขึ้น หลังจากเดือนเมษายนปี 2563 รัฐบาลได้สั่งล๊อกดาวน์

นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า  การจัดงานสงกรานต์จะช่วยเพิ่มดัชนีความสุขให้กับบุคคลและหมู่คณะ เป็นการจัดกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์โรคระบาดที่ต่อเนื่องยาวนาน   แต่บรรยากาศภาพรวมคงไม่คึกคักเหมือนเดิม และควรจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว   สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ยืนยันว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก  แต่การจัดงานทุกพื้นที่จะต้องกำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด โดยการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านการสแกนด้วยแอพพ์ไทยชนะ  เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก สำหรับการจัดงานสงกรานต์ของ อบต.หรือเทศบาลก็สามารถทำได้เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเชื่อว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายจะมีการป้องกันตนเอง

////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา