สส.ประจวบจี้ กปภ.บางสะพานวางแผนระยะยาวแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบกระทบชาวบ้าน 7,000 ครัวเรือน

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 7 มีนาคม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนผู้ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อ.บางสะพาน ประสบปัญหาเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปาเป็นเวลาวันละ 2 ช่วง และมีปัญหากับประชาชนที่ใช้น้ำปลายท่อหรือบนพื้นที่สูง หลังจากปริมาณน้ำดิบที่แหล่งเก็บน้ำในเขตเทศบาลตำบลร่อนทองมีไม่เพียงพอในการผลิต แต่จากการตรวจสอบพบว่า กปภ.ประสบปัญหาเช่นนี้ทุกปี ดังนั้นเบื้องต้นจึงแนะนำให้ผู้บริหารการประปาวางแผนขอจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว เป็นการบรรเทาผลกระทบอย่างยั่งยืน ขณะที่ยืนยันว่าปริมาณน้ำดิบในแหล่งธรรมชาติ มีเพียงพอแต่ที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องอาจจะขาดการบริหารจัดการที่ดี ที่สำคัญในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำที่ อ.บางสะพาน ควรหารือเพื่อวางแผนร่วมกันจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายประมวล กล่าวว่า ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.)จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อสูบน้ำดิบจากคลองบางสะพาน เข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหา ให้ประชาชนในเขต อ.บางสะพาน ที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มากกว่า 7,000 ครัวเรือนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับในอนาคตจะไม่มีปัญหาภัยแล้งทุกตำบลใน อ.บางสะพาน หากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไทรทอง ที่ ต.ทองมงคล และอ่างคลองลอยล่าง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก่อสร้างเสร็จตามแผนงานที่กรมชลประทานกำหนด

//////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา