ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีศรีสมเด็จพร้อมคณะลงพื้นที่เตรียมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน

แชร์ข่าวนี้

ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีศรีสมเด็จพร้อมคณะลงพื้นที่เตรียมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน

นายอรัญย์  เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ร่วมต้อนรับ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ นายจรัญ บังจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ คณะตรวจเยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ และบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ โรงพลศึกษา สนามกีฬาอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ติดเชื้อและครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเป็นอันมากโดยขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 คน ทำให้เตียงรักษาผู้ป่วยมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องพักคอยและกักตัวเพื่อรอนำส่งโรงพยาบาลสนามจำนวนมากทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

โดยขณะนี้อำเภอศรีสมเด็จได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อและเมื่อกลับมารักษาอาการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่มีเตียงในโรงพยาบาลสนามรองรับได้เพียงพอ  จึงมีความจำเป็นต้องพักฟื้นและปรับตัวเพื่อรอนำส่งโรงพยาบาลสนามจำนวนมากทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอโดยขณะนี้อำเภอศรีสมเด็จได้มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อและเมื่อกลับมารักษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่มีเตียงในโรงพยาบาลสนามรองรับได้เพียงพอจึงทำให้ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยเบื้องต้นจัดเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยไว้จำนวน10เตียง อนาคตภายหน้าอาจจะขยับขยายเพิ่มจำนวนถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในการนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับทางหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือครั้งนี้อีกด้วย//

** โสรัตน์ อินทรสมบูรณ์ รายงาน