นายกเทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งสาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงดูแลสุขภาพเบื้องต้น

แชร์ข่าวนี้

นายกเทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งสาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงดูแลสุขภาพเบื้องต้น

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ,ติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้กำลังใจดูแลสุขภาพเบื้องต้น สุขลักษณะ สภาพแวดล้อม ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวออกกำลังกาย กายภาพบำบัด ของผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเพื่อมิให้เกิดภาวะความเครียดทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล พร้อมมอบสิ่งของบริโภค