ประจวบคีรีขันธ์-แนวโน้มผู้ป่วยพุ่ง ผู้ว่าประจวบฯสั่ง อปท.เพิ่มเตียงรักษา 7 รพ.สนาม

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่  30  กรกฎาคม นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนามคำสั่งที่ 529/2564 มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ หลังจากสภาวการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น จากการตรวจเชิงรุกและจากการเดินทางเข้ามารับการรักษาจากภายนอกจังหวัด โดยมีแนวโน้มว่าอาจมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกด้าน จึงให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  โดยมอบหมายภารกิจตั้งโรงพยาบาลสนามพื้นที่ อ.หัวหิน ที่โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ มอบหมายให้เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าอาคารสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกัน ทำความสะอาด และควบคุมโรค รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย  โรงพยาบาลสนาม อ.ปราณบุรี ที่อาคารศูนย์อบรมคริสตจักร ปราณบุรี ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ปากน้ำปราณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  โรงพยาบาลสนาม อ.สามร้อยยอด ที่วัดตาลเจ็ดยอด มอบหมายเทศบาลตำบลไร่เก่า  โรงพยาบาลสนาม อ.กุยบุรีที่วัดกุยบุรี มอบหมายเทศบาลตำบลกุยบุรี

โรงพยาบาลสนาม อ.ทับสะแก  ที่สมาคมมะพร้าวแห่งประเทศไทย อบต.ทับสะแก เป็นผู้รับผิดชอบ  โรงพยาบาลสนาม อ.บางสะพาน ที่โรงแรมบางสะพาน รีสอร์ท มอบให้ อบต.แม่รำพึงผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลสนาม อ.บางสะพานน้อย ที่วัดห้วยสัก อบต.ทรายทอง รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ อปท.ในพื้นที่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

///////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา