จ.นครนายก : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้ง CI ศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้ง CI ศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์ 1 สิงหาคม 2564
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อให้ที่ประชุม ศปก.ต.ดอนยอ และกรรมการมัสยิด อีมาดุดดีน รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้ง CI ที่โรงเรียนจริยธรรมอีมาดุดดีน (20 เตียง) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมัสยิดฯ ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่ 6 , 7 ต.ดอนยอ และ หมู่ 3 , 11 ต.ทรายมูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิม ทั้งนี้จะได้นำผลการประชุมของกรรมการในวันนี้เข้าประชุมประชาคมหมู่บ้านต่อไป จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม CI ตำบลบึงศาล (โรงเรียนไซดุ้ลอิสลาม) ปัจจุบันมีผู้ป่วย 56 ราย นายกและเจ้าหน้าที่อบต.ดูแลการประสานงานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่รพ.สต.ดูแลผู้ป่วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ตำบลบึงศาลจัดเวรยามดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.มีแพทย์ พยาบาล จาก มศว.องครักษ์ ช่วยจัดระบบการรับผู้ป่วย การส่งของเยี่ยม ของศูนย์ให้มีความคล่องตัว มีเวรแพทย์ มศว.ตรวจผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ จนท.ประจำศูนย์คอยรายงานอาการในกลุ่มไลน์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม CI ตำบลชุมพล (ศพค.บ้านทำนบ) ปัจจุบันมีผู้ป่วย 16 ราย นายกและจนท.อบต.ดูแลประสานงานด้านธุรการ จนท.รพ.สต.ดูแลผู้ป่วย กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเรียบร้อย 24 ชม. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน CI ทั้ง 2 จุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการทำงานอย่างเป็นระบบ คอยประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อการวางแผนบริหารจัดการเตียงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน