นายกหัวหินนำผักปลอดสารพิษโรงเรียนวางขายหน้าเทศบาล

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 13 กันยายน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนรับมอบผัก ไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัดผักปลอดสารพิษ จากผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ หลังจากได้นำนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ นอกจากนั้นยังปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชายขาว ตระไคร้ มะกรูด อัญชัญ กะเพรา ฟ้าทลายโจร ไม้ประดับหลายสายพัน ธุ์ ปกติในช่วงเปิดเรียนที่ผ่านมา จะนำผักออกจำหน่ายที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ แต่ช่วงสถานการณ์โควิด 19 สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงนำมาผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายด้านหน้าสำนักงานเทศบาลหัวหิน ส่วนรายได้จากการจำหน่ายจะนำเข้าโครงการฯ เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ขยายเครือข่ายเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

////////////