รพ.สามร้อยยอด เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 จำนวน 1,700 โดส **ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 14  กันยายน 2564   ที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด  ร่วมกับโรงพยาบาลสามร้อยยอด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์  สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด  นายแพทย์สมเกียรติ  ตั้งใจรักการดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด  นายนรินทร์  สีงาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำยบไร่เก่า  นายสาทิต  พันโญศรัณยา  รองประธานมูลนิธิมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด  อสม.  ชรบ. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ซึ่งในวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า  เข็มที่ 2  ให้กับ 2  กลุ่มเสี่ยง  คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  และ  กลุ่มผู้ป่วย   7  โรคเรื้อรัง  ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่ 7-8  มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้เลื่อนจากที่ต้องฉีดเข็มที่ 2  ในวันที่ 27-28  กันยายน  นี้  มาเป็นวันวันที่ 13-14  กันยายน 2564     โดยวันนี้ได้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า  เข็มที่ 2  จำนวน  1,690  โดส

โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และรวดเร็ว  จากการจัดการอย่างเป็นระบบ  และประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าดี  ไม่มีการใช้บัตรแซง  หรือแซงคิวกัน  อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลสามร้อยยอด  และสาธารณสุขอำเภอ  จะจัดการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่  2  ให้กับประชาชน 2  กลุ่มเสี่ยง  ให้ครบภายในสัปดาห์นี้   นอกจากนี้ก็ยังคงฉีดวัคซีนลูกผสมคือ วัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1  ให้กับประชาชนทั่วไปที่ลงเบียนไว้กับหมอประจวบพร้อมตามลำดับด้วย

//////////////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา