เตรียมจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบ PT Maxnitron Racing Series 2021**บุญมา ลิบลับ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ประจวบเตรียมความพร้อมจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบ PT Maxnitron Racing Series 2021 เลื่อนแข่งจากเดิมช่วงต้น ต.ค.เป็น 24-28 พ.ย.64 รอลุ้นอนุมัติจัดแข่งจาก คณะกก.โรคติดต่อจังหวัดอีกที

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ย.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ  เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT Maxnitron Racing Series 2021 ที่คาดว่าจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.2564 โดยมี นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์นายประหยัด นาคเขียว ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ประจวบฯ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ น.ส.อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ตำรวจภูธร สภ.เมืองฯ โทรศัพท์จังหวัด ปภ.จังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ประจวบฯ ผู้แทนบริษัท เอส 63 โปรเจค จำกัด (ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน) เข้าร่วม

ซึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกกำหนดเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่และเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  จึงเลื่อนกำหนดการแข่งขัน จากเดิมระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 เป็น ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สนาม PT Prachuap Circuit ในรูปแบบ สนามเฉพาะกิจหรือ Street Circuit ที่เป็นสนามแข่งรถเลียบชายทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ และจะเป็นการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยบริษัท เอส 63 โปรเจค จำกัด ได้เสนอแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการดังกล่าวนี้ ซึ่งเตรียมก่อสร้างสนาม PT PRACHUAP Circuit ขึ้นโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ มีการเตรียมการปรับปรุงเส้นทางการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในหลายจุดพื้นที่  จุดแรก สำรวจฝาท่อระบายน้ำจากตะแกรงเหล็กเป็นคอนกรีตปรับระดับให้เสมอพื้นถนน ประมาณ 60 ฝา จุด 2 ถนนในสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ กำหนดจัดแข่งขันใหม่ในระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.2564 นั้น แต่ต้องรอลุ้นผลอนุมัติจัดแข่งขันจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีกที ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงและเริ่มมีการผ่อนคลายให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้

///////////////////////////////////////