สามร้อยยอดน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงอาคารรวมน้ำใจ**ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

เวลา 09.19 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2564   นายชยพล  อินทรสุภา  นายอำเภอสามร้อยยอด  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ต.ค. โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด  ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   สารวัตร  แพทย์ประจำตำบล  โดยได้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน  50  คน  ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด  ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมกันนี้ได้จัดทอดผ้าป่า  เพื่อปรับปรุงอาคารรวมน้ำใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น กบฏเมษาฮาวายใน พ.ศ. 2524 และกบฏทหารนอกราชการใน พ.ศ. 2528 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ พระองค์ทรงได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ และยังทรงอุทิศพระราชทรัพย์ในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายโครงการ

ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย โดยมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี อาทิ โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา

พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 302 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

////////////////////////////////////////////