สระบุรี-อิทธิพลพายุโซนร้อน คมปาซุ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ แจ้งเตือนการเพิ่มการระบายน้ำประชาชนที่อยู่แนวริมตลิ่ง ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง**ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 ต.ค.64 นาย อภิรักษ์ ศรีสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังวัดสระบุรี เรื่อง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายการระบายน้ำ โดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564  เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน ของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 2.00-2.50 เมตร (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564) จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินไว้ขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน