ชาว จ.ประจวบฯ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 13 ตุลาคม ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า และผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วน วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ต่อมา นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดแสดงที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฯ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดฯ และบริเวณโดยรอบเขาช่องกระจก เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 ทรงเป็นประธานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในพระเจดีย์และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บนยอดเขาช่องกระจก

//////////////////////////////////////