อบต.ศิลาลอยฉีดซิโนฟาร์มเข็ม 2 ให้ประชาชนในพื้นที่ **ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2  ให้ประชาชน จำนวน  2,500  โดส  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้พี่น้องประชาชน

ตั้งแต่เวลา 08.00  วันที่ 16  ตุลาคม  2564  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย   อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประชาชนชาวตำบลศิลาลอยที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  เข็มแรกไปเมื่อวันที่  24-25 กันยายน  2564  ที่ผ่านมา  ได้ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2  กันตั้งแต่ช่วงเช้า  โดยมี แพทย์  พยาบาล  จากโรงพยาบาลสามร้อยยอด  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย  เจ้าหน้าที่ อบต.ศิลาลอย   อสม.ตำบลศิลาลอย   คอยดูแล  และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

นายทรงฤทธิ์  มณีโชติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย  กล่าวว่า  ทางอบต.ศิลาลอยได้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาจำนวน  5,000  โดส    นำมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่  จำนวน 2,500  คน  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน  ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดซิโนฟาร์มเข็มที่ 2  ให้แก่ประชาชน  ที่ฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่  24-25  กันยายน  ที่ผ่านมา  โดยวันนี้จะทำการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งหมดจนครบ  2,500  คน

ทั้งนี้บรรยากาศในการฉีดวัคซีนเข็มที่2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เนื่องจากได้มีการประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าแล้ว  และมีจัดระบบอย่างเป็นขั้นตอน  ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้า  แต่ทุกคนก็เข้ารับการฉีดวัคซีนตามคิว  และตามเวลาที่นัดหมาย

///////////////////////////////////