จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรม Live ในงาน Nakhonnayok Fruit Fair 2021 ช้อปถูกใจ จองก่อนใคร ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ของดี จังหวัดนครนายก ส่งเสริมตลาดสินค้าด้านการเกษตร

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

พื้นที่โฆษณา
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรม Live ในงาน Nakhonnayok Fruit Fair 2021 ช้อปถูกใจ จองก่อนใคร ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ของดี จังหวัดนครนายก ส่งเสริมตลาดสินค้าด้านการเกษตร 31 ตุลาคม 2564
ที่ริมน้ำ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรม Live ผ่าน Facebook พาทำพาทาน ในงาน Nakhonnayok Fruit Fair 2021 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาด Offline และ Online กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์และการตลาดผลไม้นครนายก โดยมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดนครนายก เพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน