ปราจีนบุรี ผอ.กกต.จังหวัดเป็นประธาน ประชุมการจัดกิจกรรม Big Day( คลิป )

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี ผอ.กกต.จังหวัดเป็นประธาน ประชุมการจัดกิจกรรม Big Day

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี  “นายกรกฏ เชาว์เจริญชล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธาน ประชุมการจัดกิจกรรม Big Day “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน  จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม

** ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 72 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพรให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Day “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-11.00 น. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนคนไทย ออกไปใช้สิทธิในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม Big Day “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ” เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นทาง สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้เชิญประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว