ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์คนใหม่เดินหน้าสางทุจริต พร้อมโพสต์เฟซบุ๊กเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่  14 พฤศจิกายน  นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า ได้เปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานกับสื่อมวลขน  หลังจากดำรงตำแหน่งใหม่  เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  ขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ  เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสู่หน่วยงานรัฐนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  โดยหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามทั้ง 8 อำเภอ 

นานเสถียร  กล่าวว่า   ขณะนี้มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้ง สับปะรดและมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยร่วมมือกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) รวมทั้งการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน   มีการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การรีไซเคิลเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาว  ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.) ทั้งเทศบาลและองค์บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ภารกิจเรื่องนี้โดยตรง จะต้องทำงานหน้าที่ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก แต่ที่ผ่านมาทราบว่า อปท.มีปัญหาจากการใช้พื้นที่เพื่อบำบัดขยะรวม

“  ยืนยันว่าในการทำงาน จะเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  หลังจากมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนหลายเรื่อง  โดยเฉพาะกรณีลูกจ้างสำนักงานจังหวัดทุจริตงบประมาณกว่า 40  ล้านบาทอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงมหาดไทย  แต่เบื้องต้นได้ย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางรายออกจากงานการเงินไปทำหน้าที่อื่น  รวมทั้งการใช้งบประมาณแผ่นดินทำโครงการปล่อยทิ้งร้างหน้าศาลากลางไม่เกิดประโยชน์  ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการ เพียงแต่ขอเวลาในการสะสางปัญหาเก่า  หากทำได้ง่ายคงไม่ต้องเป็นภาระมาถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นจะเปิดเฟซบู๊กเพื่อสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อรับรู้ข้อมูลสำคัญตลอด 24 ชั่วโมงในสถานการณ์โควิด  19 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโนบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ’นายเสถียร กล่าว

////////////////////////////////