ลพบุรี-กิจกรรมครบรอบ 22 ปี รัชกาลที่ 9 ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (คลิป)**กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

รองอธิบดีกรมชลประทานเดินทางเป็นประธานในการประกอบพิธีครบรอบ 22 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 25 พ.ย. 2564  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีการจัดกิจกรรม ครบรอบ 22 ปีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ ลานหน้าอาคารควบคุมและประมวลผล ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10   นายอภิรัษณ์ ศรีสกุลวงษ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมในพิธี

โดยได้มีพิธีทางศาสนา รับฟังพระธรรมเทศนา และถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 23 รูป พร้อมกับได้ปลูกต้นร่วมผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ไว้เป็นที่ระลึกที่สวนป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานพญานาค สำหรับในวันนี้เป็นวันครบรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 22 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันอุทกภัยและประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนในลุ่มน้ำป่าสัก โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2537 มีความสูง 36.50 เมตร และความยาว 4,860 เมตรเก็บกักน้ำได้ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันนี้ มีปริมาณน้ำ 981.33  ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นร้อยละ 102.22 คาดว่าพอเพียงในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

////////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน