บรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.คึกคัก

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.คึกคัก

28 พฤศจิกายน 2564
บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 4 อำเภอ 40 ตำบลในจังหวัดนครนายก คึกคักตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ
ในแต่ละพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน ได้มีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 4 อำเภอ 40 ตำบลในจังหวัดนครนายก คึกคักตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนน ลูกหลานพาพ่อแม่เดินทางมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตทหาร ได้มาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่ของวัด และโรงเรียน เป็นสถานที่ลงคะแนน ในบรรยากาศของการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านตื่นตัวกันมาก เนื่องจากสมาชิกอบต.เดิมเลือกได้ 2 คน ตาในครั้งนี้มีเพียง 1 คน การแข่งขันสูง ทำให้มีการใช้สิทธิกันอย่างเต็มที่ของผู้สมัครที่หาเสียงกันมาเป็นแรมเดือน เย็นวันนี้จะได้รู้ผลว่าใครจะได้เป็นนายกฯ และใครจะได้เป็นสมาชิกสภาอบต. คงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการราว 18.00น.