สระบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565( คลิป )** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

สระบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565

เวลา 10.46 น. วันนี้ (4 มกราคม 2565)  พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565  โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เฝ้ารับเสด็จ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงต่อสู้กับข้าศึก เมื่อวันขึ้น 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ จุลศักราช 1128 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2309 ณ บ้านพรานนก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้ทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัยอีก 4 นาย รวม 5 ม้า เข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มี 30 ม้า อย่างห้าวหาญ จนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์การรบบนหลังม้า และทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันทหารม้า

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารม้า โดยทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล เพื่อรักษา สืบทอด และธำรงไว้ในความเป็นเหล่าทหารม้า นอกจากนี้ ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนการทหารม้า ศูนย์การทหารม้า เข้าทำการฝึก ศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ อีกด้วย

สำหรับศูนย์การทหารม้า มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยม และจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมี พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์  เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน