สระบุรี-จังหวัดสระบุรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมที่สนับสนุนการักษาผู้ป่วยดควิด-19 **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 ม.ค.65 ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ซึ่งท่านพร้อมคณะศิษย์ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ศูนย์พักคอยและอาหารแก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรการแพทย์ อำเภอหนองแค ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2564  โดยร่วมกันจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์และสามเณร ดำเนินการเป็นแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี ก่อนนั้นพระสงฆ์ สามเณรที่ป่วยติดเชื้อได้ใช้ศูนย์พักคอยร่วมกับฆราวาสจึงไม่สะดวกในการดูแล การเปิดศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์สามเณรเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรที่ป่วยหรือติดเชื้อ โควิด-19 ได้รับการดูแลอย่างสะดวก

ทางคณะสงฆ์อำเภอหนองแค จึงได้หารือร่วมกับประชาชนในชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับพระสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่อำเภอหนองแค และใกล้เคียง ที่เป็นผู้ป่วย โควิด-19 ประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่วัดหรือที่บ้านได้ ให้แยกมาพักในศูนย์แห่งนี้ เพื่อรอนำส่งต่อไปรักษาในสถานพยาบาลต่อไป

///////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน