กก.โรคติดต่อเมินเคาะมติไฟเขียวงานแต่งลูกสาวรัฐมนตรีที่ อ.ทับสะแก มีประชาชนเข้าร่วม 4 พันคน

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 12 มกราคม นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดที่ 453/2565 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามพื้นที่สถานการณ์ โดยให้ส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ในที่พักอาศัยตามความเหมาะสม หรือ Work from Home กำหนดให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นไลน์ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากผู้ประกอบการประสงค์จะปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด โดยร้านดังกล่าวต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ SHA PLUS ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการประเมินได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือนายอำเภอท้องที่ ภายในวันที่ 15 ม.ค.65 และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงจะสามารถเปิดบริการได้ ส่วนการให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เครื่องดื่ม ที่ปรับเปลี่ยนมาจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้กระทำได้เฉพาะร้านในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 2 ตำบลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คือ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก

มีรายงานว่า ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยังไม่มีมติ กรณีลูกชายนักการเมืองคนดังที่ อ.ทับสะแก มีกำหนดเข้าพิธีมงคลสมรสกับบุตรสาวรัฐมนตรีรายหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 4000 คนที่ชายทะเลทับสะแก กก.โรคติดต่อขอให้ผู้เกี่ยวข้องทำแผนเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งในภายหลัง จากการตรวจสอบพบว่าการจัดงานในพิธีดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นของ ศปก.อำเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางรายอ้างว่าจำนวนผู้ร่วมงานเกินจากอำนาจหน้าที่ของอำเภอจะให้ความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 จึงขอให้ผู้จัดงานส่งเรื่องถึงกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาโดยตรง สำหรับการจัดงานมงคลสมรสดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน ได้รับความสนใจจากประขาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก//////