ปราจีนบุรี  ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เข้าพบ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รับการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

พื้นที่โฆษณา
แชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี  ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เข้าพบ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รับการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 18 มกราคม 2565  นายอดิศร วงษ์พันธ์  ในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักฯ สายที่ 2 (สระแก้ว ฉะเชิงเทรา)  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าพบ ท่าน ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ( ผอ.เอกณัฏฐ์ ศูนย์จันทร์ ) และได้รับการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยให้เน้นการประชาสัมพันธ์ ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ

จากนั้น นายอดิศร วงษ์พันธ์ ในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี ได้รับการประสานงานให้เข้าพบ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้   ซึ่งนายสุนทร วิลาวัลย์ พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และขอบคุณหน่วยงานป่าไม้ ที่ให้คำแนะนำแนวทางการขออนุญาตฯ  และในการดำเนินงานที่จะต้องบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน