สระบุรี  คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี รับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาจังหวัดของบกลาง ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)( คลิป )** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

พื้นที่โฆษณา
แชร์ข่าวนี้

สระบุรี  คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี รับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาจังหวัดของบกลาง ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่ 20 มกราตม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง รองหัวหน้าคณะทำงานฯ/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือข้อราชการกับนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และร่วมประชุมรับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาจังหวัดของบกลาง ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

โดยพลเอกสุชาติ กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำให้ดูเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนจริง ๆ เสนอแล้วอย่าให้โครงการตกไป ดังนั้นจึงต้องลงพื้นที่หาข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายสรุปข้อมูลในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ให้แก่คณะทำงานฯ  ได้รับทราบถึงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน สภาพปัญหา และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

สำหรับโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ปี 2565 มีจำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 14.9 ล้านบาทเศษ เป็นโครงการหลัก 24 โครงการ โครงการสำรอง 7 โครงการ โดยเป็นประเภทปรับปรุง ก่อสร้างถนน 7 โครงการ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ 12 โครงการ และระบบประปา 5 โครงการ มีในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดูพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (หลังวัดโคกหนามแท่ง) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี งบประมาณ 495,800 บาท  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย งบประมาณ 890,000 บาท และโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองหมู่ที่ 4  ตำบลพุแค อำเภอ  เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 497,900 บาท

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน