ปศุสัตว์เร่งประชุมทั้ง 8 อำเภอ ดำเนินการมาตรป้องกันโรคเร่งด่วน

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 24 มกราคม นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  ได้ประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 8 อำเภอและด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินการมาตรป้องกันโรคเร่งด่วนตามแผนงานที่กำหนดทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะ ยืนยันว่าสุกรจากทุกฟาร์มที่ติดเชื้อมีการทำลายซากทั้งหมดไม่ให้เล็ดรอดออกไปสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาด ส่วนการประกาศเขตควบคุมโรคในพื้นที่ 2 อำเภอ ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน จะแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้เจ้าของฟาร์มเพื่อใช้ป้องกันโรค  จากนั้นมีหนังสือถึงนายอำเภอ เพื่อขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ระดับในระดับท้องที่ ประสานงานกับเจ้าของฟาร์มทุกแห่งพร้อมติดตามตรวจสอบการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย

/////////////////////////////