บิ๊กหมอก”ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางกอบัว!!

แชร์ข่าวนี้

“บิ๊กหมอก”ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางกอบัว!!

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมคณะลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัวตรวจดูคลองบริเวณหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตำบลบางกอบัว ที่ทางกรมชลประทาน ได้สนับสนุนงบประมาณมาจำนวนหนึ่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ได้ใช้ดำเนินการกำจัดวัชพืชทั้ง 3 คลอง เพื่อเป็นการป้องกันแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอยในลำคลองทำให้ลำคลองสะอาดขึ้น

หลังจากนั้นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกมนตรี ได้ไปตรวจดูบริเวณท่าลงเรือ หน้าวัดบางกอบัว สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามท่าเรือคลองเตย ซึ่งเวลาน้ำลงดินบริเวณนี้ จะเป็นดินเลนลึกลงไปจากโป๊ะประมาณ 30 เมตร ทำให้ประชาชน และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ในการขึ้นลงท่าลงเรือ ซึ่งมีชาวบ้านได้ใช้สัญจร ในการข้ามท่าเรือนี้เป็นจำนวนมาก และได้รับความเดือดร้อนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยมีนายจงรัก แป้นเล็ก นายจินดา วงษ์เล็ก และนายพิเชษฐ์ แสงแจ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ได้ร่วมลงเรือตรวจการณ์ ไปกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ในทุกคลอง และท่าลงเรือหน้าวัดบางกอบัว พร้อมร่วม ประชุมกับท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว โดยพร้อมเพียงกัน