ปราจีนบุรี ผู้ว่าฯ รับรางวัลพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ** ข้อมูลข่าว ปชส.ปจ. / นภัสทัศณัฏฐ์ สิทธิพล รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี ผู้ว่าฯ รับรางวัลพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี “ นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี เป็นประธานนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี สถานะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 โดยมีผู้นำเสนอ 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด เข้าร่วมพิธีประกาศผลพร้อมกับเข้ารับรางวัลพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในขณะเดียวกัน  “ นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับชมการนำเสนอผลงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดปราจีนบุรีด้วย

** ข้อมูลข่าว ปชส.ปจ. / นภัสทัศณัฏฐ์ สิทธิพล รายงาน