พสกนิกรชาวหัวหินจุดเทียนน้อมรำลึก “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

พื้นที่โฆษณา
แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

ช่วงค่ำวันที่ 13 พ.ค. ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครือข่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด SEED Thailand ตัวแทนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี จากนั้นได้พร้อมใจกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนก อนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 13 ของทุกเดือนจนถึงตุลาคม 2565

////////////////////////////////