บิ๊กหมอก”ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตสายไฟฟ้า!!

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

“บิ๊กหมอก”ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตสายไฟฟ้า!!

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้า ตัวนำอลูมิเนียม และ ลวดอลูมิเนียมเจือขนาดกำลังการผลิต 135 ตัน ต่อวัน บริษัทสายไฟฟ้าไทยยาซากิ จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซียสุวรรณภูมิ

โดยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วม ณ สถานที่ที่บริษัทสายไฟฟ้าไทย ยาซากิจำกัด

1.ศาลเจ้าแม่เทียนโหวเชี้ยบ้อ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
2.วัดคอลาด ต.บางบ่อ
3.ที่ทำการกำนัน ต.คลองอุดมชลจร
4.อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองสวน
5.มัสยิดลีวาอิ้ลฮัมดิ์ หมู่ 5 ต.คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
6.ที่ทำการกำนัน ต.คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
7.อาคาร OTOP เทศบาลตำบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา รวม 2 จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง ได้เข้าร่วมทุกเวทีเพื่อจะรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ที่จะได้รับผลกระทบในระยะ 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโรงงาน เพราะได้มีประชาชนและชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบในด้านของการเกษตรและในด้านของมลพิษต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงได้ขอความช่วยเหลือมายัง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ให้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ในทุกเวทีที่บริษัทไทยยามาซากิ จำกัด จัดขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องกฎหมาย และความเข้าใจในการตั้งโรงงานที่มีมลพิษหรือสารเคมีที่อาจจะทำให้มีผลกระทบทางด้านการเกษตร เพราะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ มีการปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์พืชต่างๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวก 5 กิโลเมตร

ในการเข้าร่วมครั้งนี้ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยังได้พูดคุยกับตัวแทนบริษัทไทยยาซากิ และผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมสุวรรณภูมิ ถึงรายละเอียดต่างๆทางด้านกฎหมาย และทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำทางอากาศ ซึ่งต้องให้ชาวบ้านและประชาชนได้เข้าใจในรายละเอียดดังกล่าวพร้อมทั้งหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาไปถึงอนาคตด้วย