หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการ ข้อร้องเรียนสนามกีฬาอำเภอทับสะแก **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

แชร์ข่าวนี้
  1. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจติดตาม สอดส่องโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์สนามกีฬาอำเภอทับสะแก และการถ่ายโอน  ที่ภาคประชาชนได้สะท้อนขึ้นมาว่ามีข้อติดขัด ที่มีการดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังขาดหน่วยงานที่จะดูแลบำรุงรักษา ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตาม พบว่ามีข้อติดขัดในเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ส่งมอบโครงการที่เสร็จแล้วให้ท้องถิ่น จึงเห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือหน่วยงานกรมพละศึกษา ดำเนินการเร่งรัดให้มีการถ่ายโอนให้กับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะรับไปดำเนินการใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวทับสะแกต่อไป

หลังจากนั้นได้เดินทางติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ หมู่ที่ 4 ต. คลองวาฬ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,528,000 บาท  เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว และเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไปเข้าค่ายศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ

และเข้าดูโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปายะดำรง หมู่ที่ 9 ต. อ่าวน้อย อ. เมืองประจวบ ฯ งบประมาณ 3,622,000.- บาท

นายพีระ  กล่าวว่า เป็นการติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัด ตามกลุ่มจังหวัด  ติดตามผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคและการให้คำแนะนำด้านต่างๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของคณะกรรมการ กธจ.ว่าอำนาจหน้าที่มีการตรวจสอบดูแลโครงการต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับโครงการอื่นๆได้มอบหมายให้ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พร้อมคณะ กธจ.ลงพื้นที่สอดส่องในโอกาสต่อไป

////////////////////