ม.แม่โจ้ จับมือ Finver ลงนาม MOA ขับเคลื่อนตอบสนองต่อผู้ซื้อ กับผู้ประกอบการส่งข่าวสารการตลาด และผู้ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

ม.แม่โจ้ จับมือ Finver ลงนาม MOA ขับเคลื่อนตอบสนองต่อผู้ซื้อ กับผู้ประกอบการส่งข่าวสารการตลาด และผู้ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร

หลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมใช้งานแพลตฟอร์ม Finver ในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อ ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้ซื้อ กับ ผู้ประกอบการ(Supplier) ผู้แชร์ส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด(Marketing Partner) และผู้ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร(Influencer) ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์กรวิชาการที่มีประสิทธิภาพระดับสูงเชิงการบริหารและการถ่ายทอด สร้างเสริมพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังตอบสนองต่อพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยต่อผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทฯ ในนาม Finver แพลทฟอร์มการตลาดมหาชนเพื่อคนตัวเล็ก โดยคุณธเนศณัฏฐ์ และคุณพลภมร ผู้ลงนามร่วม ด้วยแพลทฟอร์ม Finver ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับเกียรติจากสมาพันธ์SMEไทยส่วนภูมิภาค โดยนายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์ SME ไทยส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งนายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

Finver เป็นแพลทฟอร์มทางการตลาด เป็นเครื่องมือสื่อสารการขายการแนะนำสินค้าและบริการ ที่รวมเอาการค้าออนไลน์ การแบ่งปันทางธุรกิจ และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการทุกระดับเข้าด้วยกัน ด้วยนวัตกรรม ทำให้ผู้ประกอบการโดยทั่วไปทุกพื้นฐานเข้าสู่การตลาดออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นหรือระว่างทาง มีค่าบริการเล็กน้อยเมื่อเกิดการขายเท่านั้น ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วไปให้เข้าสู่ธุรกิจในฐานะเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าช่วยทำธุรกิจ และผลักดันให้ผู้มีศักยภาพทางออนไลน์อย่างอินฟลูเอ็นเซอร์ ยูทูปเบอร์ นักสร้างคอนเทนต์มาช่วยส่งเสริมให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

SOP FINVER

FINVER สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบทันสมัย เกิดเครือข่ายจากสังคมออนไลน์ที่มีการแบ่งปันข้อมูลในรูปของการแชร์ข้อมูล สินค้าหรือบริการในรูปประสบการณ์ แบ่งปันรายละเอียดสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยหลักการของ FINVER ได้ยึดเอา “การแนะนำที่ดี มีประสิทธิภาพ” คือ เครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดในเชิงการตลาด เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดยอดขายด้วยเครือข่ายที่ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุด ปราศจากความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งปวง แบ่งปันผลตอบแทนให้ผู้แนะนำให้เกิดรายได้ และมีค่าบริการของระบบที่เหมาะสม และเป็นธรรมที่สุด

FINVER TEAM มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสร้างระบบของเรานั้น ให้ตอบสนองให้เกิดการใช้เครือข่าย FINVER บรรลุความต้องการได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ทีมงานการออกแบบระบบให้เป็น MARKETING PLATFORM ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานได้รับความสำเร็จในด้านต่างๆ จากทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ผู้ค้า FINVER SUPPLIER ด้วยหน้าร้านออนไลน์ที่มาพร้อมกับระบบส่วนตัว เปิดช่องทางลงสินค้า รายละเอียด รูปภาพ ราคา กำหนดค่าแนะนำด้วยตัวเอง สร้างช่องทางให้ผู้แนะนำ FINVER PARTNER พาผู้สนใจเข้ามาสู่ร้านด้วยนวัตกรรม เตรียมช่องทางการชำระเงินไว้ให้เรียบร้อยทั้งการโอน และชำระด้วยบัตรเครดิต กำหนดการขนส่งสินค้าได้ตามสะดวก ระบบคิดค่าบริการเป็นลำดับสุดท้าย ไม่เสียค่าบริการล่วงหน้าใดๆ ส่งเสริมการขายด้วยการแนะนำ เสริมด้วยผู้รีวิวจากผู้สนับสนุน อินฟูลเอ็นเซอร์ ยูทูปเบอร์ออนไลน์ สร้างคอนเทนต์สนับสนุนการรีวิวสินค้าและบริการ ได้รับค่าลิขสิทธิ์แนะนำ FINVER SUPPORTER ช่วยเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ทำให้เกิดรายได้ทั่วถึงทั้งระบบ

 

 

จากที่มาของความตั้งใจและศักยภาพของทีมงานของเรานั้น ทำให้เกิดเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เรียกได้ว่าเป็น “แพลทฟอร์มแห่งนวัตกรรมการตลาด” ในนามของ FINVER CROWD MARKETING PLATFORM ที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชื่อ “การตลาดแบบฝูงชน Crowd Marketing Platform” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมใช้งานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจทุกรูปแบบทั้งสินค้า-บริการ และส่งเสริมการสร้างรายได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ด้วยการใช้งานแพลทฟอร์มของเรา

ปลายทางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดนี้ เป้าหมายสำคัญคือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ของไทย ซึ่งมีอยู่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ขยายศักยภาพทางการตลาด เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้กับผู้มีส่วนร่วม โดยให้ผลประโยชน์นั้นเกิดประโยชน์กับรายได้ประชาชาติอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของการจัดเก็บรายได้ กระจายรายได้ การชำระภาษี อย่างถูกต้องตรงตามที่กำหนด เป็นเครื่องมือทางการตลาดของคนไทย เพื่อตลาดเศรษฐกิจไทย และนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างแท้จริง FINEST & FAIR : FINVER  ดีที่สุด และยุติธรรม คือปรัชญาธุรกิจของเรา

**  พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กองบรรรณาธิการข่าว รายงาน