กรมชลประทานลงสำรวจเตรียมก่อสร้างประตูระบายน้ำทดแทนฝายคลองพันลำเพื่อแก้ไขการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษานายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองพันลำ บ้านดอนทอง ม.6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ทางสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ 14 ได้มีการซ่อมแซมโดยการการวางถุงทรายบิ๊กแบ็คและวางหินก้อนใหญ่เพื่อรักษาระดับน้ำในคลองพันลำให้สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ทันท่วงที การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการสำรวจเพื่อเตรียมการออกแบบในการก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำขนาด2ช่องมีบานปิด/เปิดเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการน้ำ

นายสมสุข เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ 14 ได้มีการนำถุงบิ๊กแบ็คมาซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำดิบ นำไปผลิตน้ำประปาเป็นที่เรียบร้อย ในวันนี้ ตนพร้อมทีมช่างสำรวจได้นำเครื่องมือลงมาสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ ในตำแหน่งของฝายตรงนี้เพื่อจะเตรียมการก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำคลองพันลำจำนวน2ช่อง โดยจะได้นำผลสำรวจในครั้งเพื่อใช้ในการออกแบบ และเร่งการก่อสร้างให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งถ้าประตูระบายน้ำตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในบริเวณนี้ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการบริหารจัดการประตูระบายน้ำแบบ 2 ช่องตรงนี้ โดยในฤดูกาลปกติก็ปิดบานประตูเพื่อดันน้ำไปทำน้ำประปาหมู่บ้านแต่ถ้าในฤดูน้ำหลากก็จะเปิดบานประตูเพื่อระบายน้ำลงคลองบางสะพาน

นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษานายอำเภอบางสะพานเปิดเผยว่า หลังจากที่กรมชลฯได้ลงมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ในเบื้องต้นแล้วนั้น วันนี้น้ำในคลองพันลำมีปริมาณสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีแหล่งน้ำดิบเพื่อให้ชาวบางสะพานได้มีน้ำประปาไว้ใช้สอยเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดนี้ในนามตัวแทนชาวบางสะพานตัองขอกราบขอบพระคุณ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอย่างสูง

//////////////////////////////////////////////