กอ.รมน.จว.ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จว.ขอนแก่น) !!

แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จว.ขอนแก่น) !!

วันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น(ท)/รอง ผบ. มทบ.23 ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จว.ขอนแก่น) ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 ให้กับผู้นำชุมชน,ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยมี นายวรวุฒิ อุบลเวช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญพิเศษ กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรฯ