เทศบาลบ้านกรูด ทำพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตตำบลธงชัย ภายหลังจัด โครงการ ” รวมพลังชุมชน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565 **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย ในฐานะอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด น.ส.สมหญิง ปานทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย นายณฐพล ภูมิรินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตตำบลธงชัย

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกรูดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกรูด ได้จัดทำโครงการ ” รวมพลังชุมชน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้แก่ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลบ้านกรูด โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจำหน่ายเสื้อให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเสื้อครั้งนี้ คือ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษานักเรียนในตำบลธงชัย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเสื้อ เป็นเงินจำนวน 109,000 บาท  ซึ่งนำมามอบเป็นทุนการศึกษานักเรียนตำบลธงชัย จำนวน 109 ทุนๆ ละ 1,000 บาท แบ่งเป็น โรงเรียนธงชัยวิทยา จำนวน 32 ทุน โรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 22 ทุน โรงเรียนบ้านหนองมงคล จำนวน 8 ทุน โรงเรียนธงชัยธรรมจักร จำนวน 18 ทุน โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ จำนวน 8 ทุน โรงเรียนวัดหนองระแวง จำนวน 21 ทุน

นอกจากนี้แล้ว นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ยังได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 72 ชุด ภายหลังจาก ที่ทางเทศบาลได้จัดพิธี ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

///////////////////////////////