เทศบาลทับสะแก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผู้ปกครอง และเด็กๆ มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประชานาถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลทับสะแก

โดยมี นายสวาป เผ่าประธาน สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ.ต.อ.ชาติชาย เครือพาณิชย์ อดีต ผกก.สภ.บางสะพาน นายเสียวเง็ก จิรวัฒนาพร ประธานมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานอำเภอทับสะแก นายนิคม ศักดิ์สนิท ข้าราชการบำนาญ น.ส.ลัญช์พิมพ์ สันทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก นายวสุ โชคกิจการ สจ.เขตอำเภอทับสะแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงาน โดยมี นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก กล่าวรายงานในการจัดงาน

นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับสะแก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและต่อสังคม

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนในเขต พื้นที่ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา และจัดบูธกิจกรรม ร่วมกับทางเทศบาลตำบลทับสะแก โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครอง มาร่วมงานกว่า 3,500 คน

////////////////////////////////////