สามร้อยยอดจัดงานบวชชีพราหมณ์พร้อมส่งมอบถนนลาดยาง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์ภา (คลิป)**ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้
พื้นที่โฆษณา

ทต.ไร่เก่าร่วมกับวัดสามร้อยยอดจัดงานบวชชีพราหมณ์ปีที่ 38 พร้อมทำพิธีส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกที่ผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นภายในวัดสามร้อยยอด  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์ภา

เมื่อเวลา  15.30  น.วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2566  ภายในศาลาการเปรียญวัดสามร้อยยอด  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายกำพล  เต็งประเสริฐ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า  เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม  เนกขัมมบารมี (เนก-ขัม-มะ-บา-ระ-มี)  บวชชีพราหมณ์ ปีที่ 38  ประจำปี 2566  พระครูปัญญาชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ว่าที่โดยมีร้อยตรีดนัย  ปาน้อยนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่ ในฐานะคณะกรรมการจัดงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม   ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง  คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทำพิธีมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกให้กับทางวัด  ซึ่งทั้ง 2  กิจกรรม จัดขึ้นเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (พระองค์ภา)

กิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 38 แล้ว  หลังจากต้องหยุดจัดไป 2  ปี  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้ประชาชนได้ยึดในในคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมงานปฏิบัติธรรม เนกขัมมบารมี บวชชีพราหมณ์ให้คงอยู่สืบไป   ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมบวชชีพราหมณ์จำนวน กว่า 500  คน

ในการนี้นายกำพล  เต็งประเสริฐ พร้อมด้วย ตัวแทนครอบครัว สจ.มานพ  ตั้งบูรภาจิตร์   พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิรินายวิโรจน์ จาตุรนตกุล และนางสาวโสภิณ  รักไทย  ร่วมกันส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ที่สร้างขึ้นภายในวัดสามร้อยยอด  เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญได้สัญจรด้วยความสะดวกสบายขึ้นด้วย

//////////////////////////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา