Kuiburi Elephant Day ค่ำคืนวันช้าง นั่งฟาง ฟังโฟล์ค @กุยบุรี

แชร์ข่าวนี้

ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดี สำหรับ กิจกรรม ค่ำคืนวันช้าง นั่งฟาง ฟังโฟล์ค @กุยบุรี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “คน-ช้าง-ป่ากุยบุรี” ณ ลานบ้านไร่คงมั่น (ท้ายซอย 6) บ้านรวมไทย ม. 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อค่ำวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยนอกเหนือการกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยาน ในภาคกลางวันแล้ว ในภาคกลางคืน บรรยากาศภายในงาน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประสบภัยจากช้างป่า นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่ากุยบุรี การมอบอุปกรณ์เฝ้าระวังช้างป่าให้กับชาวไร่และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี การมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมไทย ในการแข่งขันวาดรูปช้างบ้านพ่อ ป่ากุยบุรี โดยนายอำเภอกุยบุรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 และ ผอ.โรงเรียนบ้านรวมไทย

จากนั้นเป็นการนั่งฟังเพลงในบรรยากาศแบบชิลๆ จากวงดนตรีต่างๆของอำเภอกุยบุรี โดยในงานนี้มีผู้มาร่วมงานมากหน้าหลายตา อาทิ นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายก อบต.  และนาย ณภัทร ชุ่มจิตตรี หรือ คิง ก่อนบ่ายว่าที่ผู้สมัคร สส.ประจวบคีรีขันธ์ นักแสดงตลกชื่อดัง ชาวประจวบฯ ก็มาร่วมสนุกกันภายในงานเป็นที่สนุกสนานของทุกคน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ยอดเงินบริจาคจากผู้ร่วมงาน โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  57,070  บาท นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จาก WWF มอบไฟฉาย 100 ดวง มูลนิธิพาช้างกลับบ้านสนับสนุนเป็นไฟฉาย 100 ดวง , อบต.หาดขาม สนับสนุนกิจกรรมในภาคกลางวัน ได้แก่อาหารกลางวัน  น้ำดื่ม น้ำแข็ง  กิจกรรมล้างกระทะน้ำ เติมกระทะน้ำให้ช้าง 30,00 บาท ,บริษัทสยามฟรุ๊ตการ์เด้น สนับสนุนรางวัลวาดภาพกิจกรรมช้างป่าบ้านพ่อ 3,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค

ในการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันช้างไทย จัดโดยชุมชนในหมู่บ้านรวมไทย ม.7 ต.หาดขาม จัดเป็นครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมทุนไว้เป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มชาวบ้าน ที่มิได้รอเพียงความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

//////////////////////////////////////////////////

ทีมข่าวนานจานิวส์ รายงาน

พื้นที่โฆษณา