ชาวสามร้อยยอด ร่วมกันพัฒนาวัดสามร้อยยอด เนื่องในวันวิสาขบูชาและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี **ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เวลา 09.00  น. วันที่  6  มิถุนายน 2566  ที่วัดสามร้อยยอด  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    นายมนต์ชัย  หนูสาย  นายอำเภอสามร้อยยอด  มอบหมายให้  นายศิลปะชัย  จันทร์มีศรี  ปลัดอาวุโส   ส่วราชการ ตำรวจ  ทหาร  ครูและนักศึกษา กศน. อำเภอสามร้อยยอด  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนทั่วไป และประชาชนจิตอาสา   เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกันพอดี   ชาวสามร้อยยอดได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณวัด ทั้งด้านนอก  และด้านใน

เนื่องในวันที่  3 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพุทธศาสนิกชนน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 6 หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ สำหรับในปี 2566 เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ทำให้วันวิสาขบูชาตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7     และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการประจำปีของไทย

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คู่พระบารมีรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย เมื่อปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 หลังจากนั้น ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  และสถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็น “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์    ต่อมา พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

//////////////////////////////////////////////////