ลพบุรี-สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาถวาย 9 วัด (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลกกโก สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ถวาย 9 วัด โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก  ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา ถวาย 9 วัด ซึ่งเทศบาลตำบลกกโก และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ตำบลกกโก ตลอดจนหน่วยงานทหารในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสารันต์ เจ้าอาวาสวัดดงน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายวัด 9 วัด โดยขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้ง 9 ขบวน จากหน่วยราชการ องค์กรเอกชน อาทิ  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลพบุรี บริษัทเอ็นเอ็มบี มินีแบไทย จำกัด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี และบริษัทซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด สาขาไทวัสดุ ลพบุรี โรงเรียน ผู้นำชุมชน  ประชาชนในพื้นที่ตำบลกกโก รวมถึง มณฑลทหารบกที่ 13  และ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ซึ่งได้จัดขบวนแห่มาร่วมขบวนกันอย่างสวยสดงดงาม ตามประเพณีชาวไทย โดยได้เริ่มตั้งขบวนตั้งแต่ ตลาดนัดดงน้อย แห่ผ่านหมู่บ้านชุมชน  ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกกดก มาสิ้นสุด ณ วัดดงน้อย เพื่อนำมาถวายเทียนพรรษา ให้แก่พระสงฆ์ 9 วัด ที่เดินทางมาร่วมในพิธี ประกอบด้วย วัดดงน้อย  วัดโคกม่วง วัดบ้านไร่ วัดบ้านใหม่ วัดกกโก  วัดใหม่จำปาทอง วัดขุนนวน ป่าสัก และ วัดโป่งน้อย ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรื่อง ตลอดจน เพื่อต้องการให้ชาวตำบลกกโก ได้มีความรักความสามัคคีและรู้ซึ้งถึงประเพณีอันดีงามของไทย ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา สืบไป

////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน