นครนายก – พาณิชย์จังหวัดนครนายกสานนโยบาย “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 7” ลดราคาสินค้าช่วยค่าครองชีพประชาชนสูงสุด 70 % **อำพล เทียนงาม รายงาน**

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

จังหวัดนครนายก สานนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) โดยร่วมผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ 70 ภายใต้ชื่อ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้เปิดเผยถึงโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชน Lot 7 ว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) ส่งผลให้มีสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดกิจการ และมีประชาชนตกงาน และยังส่งผลทำให้ชาวบ้านมีรายได้ลดลง ด้วยความเป็นห่วงประชาชนจึงได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ นำสินค้าที่จำเป็นต่อจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนมาจัดลดราคามากกว่า 1,000 รายการ พร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อในราคาถูก ประหยัด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนั้นพาณิชย์จังหวัดนครนายก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโครงการพาณิชย์ลดราคา

ช่วยประชาชน Lot 7 ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง

ค้าปลีกรายใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและห้างท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศไทย รวม 104 ราย

มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคา จำนวน 13,790 รายการ จากทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย 1.อาหารและเครื่องดื่ม 2.อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3.ซอสปรุงรส 4.ของใช้ประจำวัน 5.ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 6.ผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง

จึงเชิญชวนชาวจังหวัดนครนายกและนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าราคาถูกได้จากผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก บริษัท เทสโกโลตัส จำกัด สาขานครนายก และสาขาองครักษ์ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาขาวังตะไคร้และสาขาบ้านพริก อำเภอบ้านนา และสาขาปั๊มเอสโซ่ อำเภอองครักษ์และอีกหลายแห่งที่มีป้าย”พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

//////////////////////////////////////////////////

อำพล เทียนงาม นครนายก