ปลัด สธ.เผย สถานพยาบาลสังกัด กทม.ร่วมให้บริการ “เจอ แจก จบ” ช่วยผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการมากขึ้น!!

แชร์ข่าวนี้

“ปลัด สธ.เผย สถานพยาบาลสังกัด กทม.ร่วมให้บริการ “เจอ แจก จบ” ช่วยผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการมากขึ้น!!

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ในสถานบริการสังกัด กทม. พบมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเข้าถึงระบบดูแลรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้น

วันนี้ (14 มีนาคม 2565) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เยี่ยมติดตามการจัดบริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตนเอง “เจอ แจก จบ” ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 และ รพ.กลาง ซึ่งเป็นสถานบริการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้สัมภาษณ์ว่า กทม.เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก ทำให้การติดต่อเข้าสู่ระบบการรักษาผ่านสายด่วนต่างๆ มีผู้ตกค้างจำนวนหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขจึงเพิ่มแนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตนเอง “เจอ แจก จบ” เพิ่มขึ้นจากระบบการรักษาที่บ้านหรือในชุมชน (HI/CI) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย สามารถไปรับบริการที่คลินิกโรคทางเดินหายใจในรพ./สถานบริการสาธารณสุขที่มีสิทธิการรักษาอยู่ได้ ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าระบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลทุกแห่งในสังกัด กทม. จัดบริการตั้งแต่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ที่บ้านแล้วพบผลเป็นบวก

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสถานบริการทั้ง 2 แห่ง พบว่าการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 31 มีผู้เข้ารับบริการวันละ 80-100 ราย ส่วนที่โรงพยาบาลกลาง มีผู้เข้ามารับบริการประมาณวันละ 300 ราย และพบว่าอัตราครองเตียงในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยลดลงจากกว่า 90% เหลือประมาณ 70% ถือเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์การเข้ารับบริการของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน กทม.ได้อย่างดี

ทั้งนี้ หากประชาชนใน กทม.ที่ติดเชื้อต้องการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ขอให้ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาทุกแห่ง