ชูเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่น อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูต​า​ดีกาและประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้

แชร์ข่าวนี้

ชูเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่น อัตลักษณ์คนพื้นที่ ก่อนพบปะ ครูต​า​ดีกาและประชาชน จ.ชายแดนภาคใต้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมคณะฯ ซึ่งรัฐมนตรีและคณะ ได้ร่วมกันแต่งกายชุดมลายู เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติคนท้องถิ่นพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดยภารกิจพื้นที่แรกรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ได้ ไปร่วมงาน โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ (โรงเรียนตาดีกา) ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่ ห้วหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 3,000 ภายในงานได้จัดการเล่นกีฬาพื้นที่บ้าน การออกร้านสิ้นค้า อาหาร พื้นที่และการให้ความรู้ ร่วมถึงการให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ในกิจกรรมบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และคณะได้เดินร่วมงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) เขตอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และร่วมเป็นประธานงานเมาลีดนบี และอาซูรอสัมพันธ์ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในวันเดียวกัน ก่อนจะเดินทางไปเปิดสาขาพรรค ภูมิใจไทย ที่อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตั้งอยู่ เขตเทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในวันเดียวกัน

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นราธิวาสมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม กีฬาเด่น แหล่งท่องเที่ยวมากมาย ครบทุกมิติ ที่กระทรวงและรัฐบาลจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดศักยภาพ ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่มีรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในส่วนการโรงเรียนตาดีกา อาหารกลางวันที่รัฐบาล ให้การสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตุลาคมนี้ จะสิ้นสุดงบประมาณ 380 กว่าล้านบาท แต่พรรคภูมิใจไทย อยู่กับรัฐบาลและเป็นฝ่ายบริหาร จะดันเรื่องนี้ สู่ ครม.เพื่ออนุมัติ งบในปีถัดไป เพื่อชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนตาดีกาถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอน ทางศาสนาที่ถูกต้องให้กับเด็กๆและเยาวชนใน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแสดงศักยภาพด้านต่างๆ ควบคู่กับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาพัฒนาเด็กเยาวชนที่ดี เป็นอนาคตของชาติ โรงเรียนตาดีกา คือฐานแรก ในโครงสร้าง การส่งเสริมการศึกษาอีกบริบทหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญมาก//แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส Thailand report online